Trải nghiệm của Khách Hàng

Nha khoa Louis thực hiên cấy ghép Implant toàn hàm cho bệnh nhân 80 tuổi

Nha khoa Louis thực hiên cấy ghép Implant toàn hàm cho bệnh nhân 80 tuổi

Cấy ghép Implant là giải pháp trồng răng mới hoàn hảo, giúp khắc phục tình trạng bị mất

Ca cấy ghép Implant cho bệnh nhân mất toàn hàm dưới

“Trước kia tôi không thể ăn nhai như bình thường vì bị mất hết răng hàm dưới, sau